OFG-excursie Amsterdam

2 september 2012

op de fiets langs de hoofstedelijke stadsflora

o.l.v Ton Denters met o.a. Leni Duistermaat, Filip Verloove, Geert Heyneman, Ward Vercruysse, Fons Reijerse, Bart Vreeken, Rutger Barendse, Wim Vuik, John Bruinsma, Peter Wetzels, Robbert Bouman, Aart Swolfs, Thea Spruyt


Entrepotdok Plantage Korte wandeling, met o.a. Umbilicus rupestris (in 2009 130 planten, in 2012 door vorst sterk gereduceerde populatie), Herniaria glabra (gewimperde vorm), Oxalis dillenii, Polycarpon tetraphyllum, Arenaria leptoclados (algemeen in Ur!), Catapodium rigidum (sterke uitbreiding in Ur.), Eragrostis cf multicaulis, Hieracium sabaudum, Sisymbrium orientale, Ballota nigra subsp. meridionalis, Papaver atlanticum, Lavandula angustifolia, Macleaya cordata, Linaria purpurea

Impatiens scabrida (in 2010 hier ontdekt), Erysimum x marshallii = Kleine (kleinbloemige) muurbloem: inburgerend, in Amsterdam zeker 10 locaties). Brachypodium sylvaticum (opkomend in Ur., momenteel 12 groeiplaatsen in Amsterdam)

Amstelsluizen Asplenium viride

Tropenmuseum Hieracium rigens (historische populatie: zie onderstaande info) en andere sabaudum-soorten *), daarnaast ook Hieracium scotostictum (H. glaucinum subsp. Similatum)

*) Boshavikskruid wordt in stedelijk gebied veelal voor H. laevigatum aangezien, ook al omdat het op nogal ongewone plekken optreedt, zoals zonnige steenglooiingen. In Amsterdam blijkt het om historische populaties te gaan, die al in de Flora Amstelaedamensis (1852) worden genoemd.
Boshavikskruid bestaat uit meerdere (16) interessante microsoorten. Onlangs werd nabij het Tropenmuseum materiaal verzameld dat tot H. rigens bleek te behoren. Precies 150 jaar geleden werd deze microsoort ook al in onze hoofdstad verzameld door C.M. van der Sande Lacoste. Buiten deze ene vondst is H. rigens nooit in Nederland vastgesteld.

Indische Buurt [Commelinstraat] Hieracium murorum (nog check via Filip Verloove), Ficus carica; [Sumatrastraat] Polypogon viridis, Amaranthus deflexus (grote populatie) / vergelijk Amaranthus blitum)

Watergraafsmeer, Hoge weg 41 Chenopodium schraderianum, Reseda alba, Mirabilis jalapa (Nachtschone), Oxalis dillenii

Transvaalkade no.42 en 48-50 Nicotiana sylvestris (grote groeiplaats, met veel jonge kiemplanten), Lepidium densiflorum, Erigeron annuus, Aster novi-belgii, Malva sylvestris var. mauritiana

Kraaipanstraat Impatiens balfourdii, Setaria pumila, Helianthus specie, vooral Stijve zonnebloem (x laetifolius)

Weteringschans-Huidenkoperstraat Linaria dalmatica ('restpopulatie' in geveltuin1voorheen hier op plaveisel, voorts op 2 andere locaties in Amsterdam, waaronder op het Westerdok/Stenen Hoofd)

De Pijp Hieracium scotostictum (syn. H. glaucinum subsp. similatum), Alcea rosea (= algemeen ingeburgerd in Ur.), Althaea spec. (soort nog nader te bepalen), Erysimum 'bowles mauve' (opvallende paarse muurbloem, veel aangeplant en enkele verwilderingen)

Kinker/Hugo de Groortbuurt, Amsterdam-OudWest *) deels bezocht Trifolium scabrum, Veronica spicata/longifolia (hybride), Anisantha madritensis, Rostraria cristata (in 2012 door strenge vorstperiode aan einde winter sterk gereduceerd), Cynosurus cristata (in Amsterdam op 3 plekken), Oxalis dillenii

Nemesia melissaefolia (van 7 locaties bekend; op diverse locaties door werkzaamheden verdwenen/gereduceerd; in Bestevaerstraat samen met Diascia stachyoides) / Nemesia caerulea (meer typische sierplant, in Amsterdam enkele malen verwilderd gevonden), Chenopodium murale (uitbreidend in Amsterdam; momenteel een tiental vaste plekken).

Nieuw: Oryzopsis (Piptatherum) miliacea !!! (1ste vondst in Amsterdam)

OudWest / Staatsliedenbuurt Klokjes: Campanula poscharskyana, C. portenschlagiana, C. carpatica (weinig en steeds efemeer), C. cochlearifolia (Elfenvingerhoedje), Campanula pyramidalis (nog niet in Amsterdam, wel in Haarlem)

Pennisetum alopecuroides (isinds 2007), Conyza bonariensis, Agastache rugosa (de in Amsterdam verwilderde planten horen tot deze soort; A. foeniculum is vooralsnog niet gevonden/vastgesteld)

Kop van Jut Cyperus eragrostis, Oxalis articulata

Zeeheldenbuurt Solanum pseudocapsicum (een vorstgevoelige, groenblijvende bewoner van het Middellandse-Zeegebied In Amsterdam in 2006 voor het eerst aangetroffen, inmiddels 5 vondsten.) die in onze contreien als sierplant in de handel is), Stinkende gouwe met gevulde bloemen

Het Veem Myrrhis odorata, Setaria viridis (opvallend smalle bloeiaar met purperrode naalden), Petrorhagia saxifraga, Sedum sexangulare, Lepidium densiflorum, Teucrium x lucidrys (hybride met chamaedrys: struikje zonder uitlopers, bladen bovenzijde kaal, schutbladen kleiner en meer gaafrandig dan de bladen.)