HOMEPAGE

Planten Kijk-Wandelgids van Nederland

door Ton Denters
Fontaine Uitgevers, 's-Graveland
Prijs: 24,95
ISBN: 9789059562974

Folder

RECENSIE TROUW
RECENSIE NRC

RECENSIE VOLKSKRANT

Foto's van de presentatie van de Planten Kijk-Wandelgids van Nederland
In de Hortus in Amsterdam, 18 maart 2010
foto's: Claud Biemans


Floristen uit heel Nederland waren bijeen voor de presentatie in de Hortus.


Uitgever Martin Fontijn, Ton Denters, hoogleraar vegetatiekunde Joop Schaminee, en directeur Floron Wouter van Eck.


Openingswoord door Lena Euwens, directeur van de Hortus in Amsterdam.


Uitgever Martin Fontijn.


Hoogleraar vegetatiekunde Joop Schaminee vergeleek Ton Denters met Frederik W. van Eeden, de auteur van Onkruid (1886).


Ton Denters.


Jeugdvriend Robert Abbenhuis aan wie het boek is opgedragen.


Overhandiging eerste exemplaar aan Wouter van Eck, directeur van Floron.


Wandeling door de Hortus.


Ton Denters signeert boeken.