VOORJAAR 2000

Het voorjaar en dus ook een groot deel van de inventarisatieperiode ligt alweer achter ons. Ook in 2000 gaat de tijd snel. Inmiddels hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden waarvan ik graag verslag doe.

Op 14 april werd de startavond georganiseerd in het NIVON gebouwtje aan de Polderweg. 20 enthousiaste floristen lieten hun gezicht zien en luisterden naar de uitleg van Bart Vreeken over het LMF-project. Het programma was omgezet omdat Ton Denters wat later zou komen. Helaas lukte het Ton niet om nog op tijd te komen. Dit bleek echter geen groot probleem want al snel kwamen de gesprekken en uitwisselingen over soorten en inventariseren opgang. Verrassend was een groep enthousiaste floristen aanwezig uit Mijdrecht en omgeving die dit jaar enkele hokken wilde doen. Zo eindigde de avond in goede stemming en houden we de lang verwachte diavoorstelling van Ton Denters te goed. Ton dacht zelf om de diavoorstelling in aansluiting op de excursie van 8 oktober te vertonen. Driemaal is scheepsrecht (de eerste keer bij de uitreiking van de flora-atlas lukte het ook niet) dus moet het nu lukken.

In Zon Alom werden drie cursussen gegeven. De determinatiecursus werd gevolgd door 5 mensen. Na 8 avonden systematiek en kenmerken zijn ze allemaal driftig aan het floreren geslagen. De cursus herkennen van planten met bies- en grasachtig uiterlijk was een succes met 19 aanmeldingen. De cursus werd in de nieuwe opzet voor het eerst gegeven. 6 avonden besteden de cursisten aandacht aan de systematiek en kenmerken van Russen, Veldbiezen, Biezen, Zeggen en Grassen. De opzet was eerst theorie en uitleg met levend materiaal en daarna determineren. Voor het gemak was de Heukels uitgespit op verborgen systemen en kon men werken met vereenvoudigde determinatieschema's die snel tot het juiste geslacht en soms tot de soort verwijzen. Er werd uitsluitend met vers materiaal gewerkt dat in ruime keuze voorhanden was. De cursus werd afgesloten met een excursie in de omgeving van Zon Alom. In totaal werden 50 verschillende soorten gevonden en herkend. Leuke soorten waren Geelgroene zegge, Zilte rus, Paddenrus, Gladde witbol, Hazenzegge, Hard zwenkgras, Zilverhaver, Plat beemdgras en IJle rus. Het blijft echter een taai onderwerp maar niet meer ongrijpbaar. De volledige lijst is in dit blaadje opgenomen.
Voor de waterplantencursus meldden 8 mensen zich aan. Inmiddels is de laatste avond geweest en volgt er nog een afsluitende excursie in september. Anders dan de vorige cursussen wordt hier meer ingegaan op de achtergronden van de waterplanten en welke invloed zij hebben op de waterkwaliteit. Ook hier eerst theorie en vervolgens determineren met verschillende waterplanten van vers verzameld materiaal. De smalbladige fonteinkruiden blijven weersbarstig maar met het boekje Herkennen van de voornaamste water en oeverplanten in vegetatieve toestand wordt snel naar het juiste geslacht en soort gedetermineerd. Met Heukels en de Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV worden details bekeken om daarna de uiteindelijke doorslag uit de Ecologische flora te halen. Het genoemde boekje is bij mij te verkrijgen. Ik heb er een voorraadje van aangeschaft voor de cursussen waterplanten. Het kost 17,50 plus de postzegel. Als mensen het willen bestellen kan dat door overmaking van 20 twintig gulden op giro 6992963 t.n.v. Arda advies voor natuur en landschap onder vermelding van Waterplantenboekje. 

In mei en juni waren er een drietal determinatieochtenden en een veldexcursie onder het motto "Samenhokken" met Arnout-Jan Rossenaar. De ochtenden waren zeer mager met een top opkomst van vijf personen en gemiddeld twee. De excursie was beter bezet maar ook aan de magere kant en dat is gewoon jammer van de inzet van de initiatiefnemers en organisators. De bedoeling van de excursie was kennismaken met inventariseren. Over de eerste honderd meter straatvegetatie tussen de tegels, een uitgetrapt plansoentje en de stoepranden werd lang gedaan. Het is dan ook verrassend hoeveel soorten er onder zulke moeilijke omstandigheden nog groeien. Heel leuk was de oude trambaan met Langbaardgras, Schapenzuring en St.Janskruid. Voor minder ervaren floristen was het ook een openbaring dat de geoefende ogen nog heel wat met elkaar te overleggen hadden en dat ook de geoefenden regelmatig in de flora doken. Varens en grassen blijven struikelblokken maar ook de discussie over de hoornbloemen en de verschillen tussen de Gewone hoornbloem en de Kluwenhoornbloem die in uiterlijk verschijning soms veel op elkaar leken, was leuk om te volgen. Het was dan ook een leuke en leerzame excursie voor iedereen.

Norbert Daemen

free web stats