HOMEPAGE

Nieuw: Vegetatieve grassensleutel algemene soorten
Muurvarens op Amsterdamse walmuren

Excursies 2020
Planten van het Stenen Hoofd
Boekje De Nieuwe Amsterdammers

Floron Groot-Amsterdam

FLORON is de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland. Het district Groot-Amsterdam ligt ongeveer tussen Beverwijk, Marken, Hilversum en Aalsmeer. Jaarlijks inventariseren vrijwilligers de wilde flora van diverse gebieden in de stad en op het platteland. De gegevens gaan naar de centrale databank.
In Amsterdam is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd in wilde planten en vind je het leuk om ze op naam te brengen dan kun je meedoen. Kennis van de Nederlandse flora is gewenst, maar enthousiasme is belangrijker. Je kunt ook mee met excursies of samen met ervaren floristen inventariseren. Leren gaat zo snel en je schrijft alleen op wat je kent.
Naast inventarisaties is er een nieuwsbrief met wetenswaardigheden, groepen die samen op pad gaan en bijzondere excursies naar mooie gebieden. Ook landelijk is er van alles te beleven.

Floron bestaat sinds 1989. Sindsdien zijn er vele honderdduizenden waarnemingen gedaan, die door Floron zijn verwerkt. De verzamelde gegevens vormen niet alleen een moment-opname van de Nederlandse flora. Zij maken het mogelijk de veranderingen daarin te ontdekken. Vele soorten worden steeds zeldzamer en andere lijken zich uit te breiden. De gegevens zijn van belang voor het beheer en de bescherming van planten. Klik op www.floron.nl voor meer informatie.

franse silene