HOMEPAGE

Muurplantenwerkgroep             

70 jaar muurplantenonderzoek in Amsterdam: Ton Denters en Valentijn ten Hoopen bij Vroege Vogels 2 maart 2014

Grachtenkantenrapport 2013

Muurplantentelling 2013

Kennissysteem muurplanten Amsterdam

Radiointerview Amsterdam FM 23-8-2011

Artikel Trouw 19-1-2011

Artikel Parool 17-3-2010
                                                        

Ton Denters


De werk- en adviesgroep muurplanten bestaat sinds 1989. In 2004 was er een herstart met een record aantal leden. De werkgroep streeft naar een levendige stad met levende muren en zet zich in voor het behoud van de Amsterdamse muurflora. In 2004 werd alle bijzondere muurplanten weer gedetailleerd in kaart gebracht. In de nieuwsbrief 2005 werden de belangrijkste resultaten al gepresenteerd. Daaruit bleek dat Amsterdam nog altijd een uiterst belangrijk muurplantenbolwerk is met veel beschermde soorten.

Inmiddels weten we ook dat deze beschermde status geen garantie biedt dat er met deze soorten zorgvuldig wordt omgesprongen. In overleg met de gemeente Amsterdam proberen wij al tijden tot een goed beschermingsbeleid te komen, maar in de praktijk gaat het dikwijls mis. Daarom hebben we nu in een aantal gevallen de Algemene Inspectiedienst ingeschakeld. Deze rijksdienst ziet toe op de naleving van de flora- en faunawet. De gemeente is zodoende vier maal beboet.

Behalve problemen zijn er ook sucessen. Op diverse plekken werden bij herstelwerk muurplanten gespaard, onder meer op de Amstelsluizen. Verder kijken we met veel belangstelling uit naar wat er gaat gebeuren in het Oostelijk Havengebied. Het stadsdeel Zeeburg heeft het ingenieursbureau Oranjewoud de opdracht gegeven om na te gaan hoe de kademuren als beschermd leefgebied voor muurplanten kunnen functioneren. Het idee is om de muren planologisch als natuurgebied aan te wijzen en het beheer zo optimaal mogelijk op muurplanten af te stemmen. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat dit mooie plan wordt gerealiseerd! De muurplantenwerkgroep is een actieve club. Wie zich ook in wil zetten is van harte welkom.